Naslov Zasvojenost z internetom
Avtor Anže Primožič
Leto 2009
Mentor doc. dr. Franc Trček
Datum vnosa 29.03.2011, 23:43
Povzetek

Diplomsko delo se v celoti ukvarja z zelo aktualnim problemom moderne dobe, zasvojenostjo z internetom. Teoretski del v začetku predstavi začetek razvoja interneta in za nadaljnje razumevanje opisuje temeljne pojme obravnavane tematike ter splošen koncept zasvojenosti. Obenem ugotavlja, kaj sploh je zasvojenost in kje tičijo razlogi zanjo, ta del pa tudi kritično predstavi različne poglede na sam pojem zasvojenosti z internetom. Delo se nadaljuje z opisom narave interneta, njegovih uporabnikov in tudi narave medsebojnih odnosov na internetu. Predvsem se osredotoči na model zasvojenosti z internetom in na koncu tega poglavja prikaže posledice z nakazanimi možnimi oblikami zdravljenja zasvojenosti. Poglavju sledi podrobnejša razlaga povezave psihične nestabilnosti in uporabe interneta. V empiričnem delu naloge sta predstavljeni hipotezi s predpostavko, da na zasvojenost z internetom vplivata psihična nestabilnost posameznikov in njihova preferenca po on-line socialnih interakcijah, vsi potrebni podatki pa so pridobljeni s spletno anketo. Rezultati analize so tudi podrobno opisani in ovrednoteni, na koncu pa so povzete še glavne ugotovitve in podani predlogi za nadaljnje raziskovanje.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, zasvojenost z internetom, zgodovina interneta, psihična nestabilnost

Leto izida - publikacije2009
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)