Naslov Storitve e-bančništva v Sloveniji
Avtor Tjaša Dilica
Leto 2009
Datum vnosa 30.03.2011, 02:20
Povzetek

V diplomski nalogi sem predstavila internet kot osnovni pogoj za nastanek elektronskega bančništva, njegovo varnost ter kako se je elektronsko bančništvo razvilo v Sloveniji in kakšni so načrti za razvijanje elektronskega bančništva v bodoče. Elektronsko bančništvo

je namreč prijazen način bančnega poslovanja prek interneta. Z uporabo osebnega računalnika hitro in enostavno lahko dostopamo do različnih storitev, ki nam jih nudi banka in lahko pridobivamo različne informacije na tem področju.

Diplomsko delo je razdeljeno na tri tematske sklope. Za takšen način opredelitve sem se odločila zato, da bralcu prikažem najprej internet, nato splošno elektronskem bancništvo, šele na to pa prikaz nadaljnega razvoja na podrocju elektronskega bančništva.

Prvi del je namenjen razlagi pojma internet. V tem poglavju je opisano, kako internet deluje, opisani so njegovi sestavni deli za delovanje ter storitve, ki nam internet nudi.

Drugi del je namenjen elektronskemu bančništvu in varnosti elektronskega bancništva. Opredeljeno je, kaj elektronsko bančništvo predstavlja, njegova zakonska podlaga ter storitve, ki jih nam nudi. Pri varnosti elektronskega bančništva pa so opredeljene njegove nevarnosti ter varnostne mehanizme, ki jih lahko uporabimo.

Tretji je del je namenjen izključno elektronskemu bančništvu v Sloveniji, ponudba slovenskih bank ter nacrti za nadaljnji razvoj elektronskega bančništva.

Elektronsko bančništvo je za banke izrednega pomena. Seveda pa se banke zavedajo, da je njegov cilj je zadovoljen odjemalec, z njim pa mora posledicno temu krepiti predvsem dobre odnose ter v nadaljevanju omogočati nadaljno širitev in obseg in imeti tendenco na kakovost poslovanja.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, elektronsko bancništvo, varnost elektronskega bancništva, banka, elektronski podpis, elektronsko poslovanje, varnostni ukrepi

Leto izida - publikacije2009
Print