Naslov Spreminjanje označenega omrežja skozi čas - primer: odnosi v študentskem naselju
Avtor Maja Ojsteršek
Leto 2010
Mentor izr. prof. dr. Andrej Mrvar
Datum vnosa 29.07.2011, 14:31
Povzetek

Socialno omrežje je omrežje posameznikov, skupin ali organizacij. Vključuje vse - od individualnih povezav do povezav med skupinami: prijateljske povezave, družinske povezave, povezave med sodelavci, študenti, znanci, dijaki, upokojenci in vse do povezav med organizacijami in državami. Za razumevanje in interpretiranje današnje družbe in njenega delovanja je analiza socialnih omrežij nujna in nepogrešljiva. Namen diplomske naloge je spremljati, kako se pozitivne in negativne relacije med študenti v izbranem študentskem naselju spreminjajo skozi čas in na osnovi tega ugotoviti, katera uravnoteženost se omrežju bolj prilega: strukturna ali posplošena uravnoteženost. Analizo socialnega omrežja Newcomb fraternity, ki ga sestavlja 17 študentov, sem analizirala s programskim paketom Pajek. Z analizo sem ugotovila, da se je skozi čas matrika relacij med študenti ustalila, priljubljeni študenti so postali še bolj priljubljeni, medtem ko se je izoblikovala tudi skupina študentov, ki so večinoma nepriljubljeni. Skozi analizo sem ugotovila, da se bolj prilega posplošena uravnoteženost.

 

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

 

Ključne besede

analiza socialnih omrežij, Newcomb fraternity, označeni graf, strukturna uravnoteženost, posplošena uravnoteženost

 

 

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)