Naslov Vpliv psihološkega stanja ter motivov uporabe interneta na internetno zasvojenost
Avtor Laura Brezavšček
Leto 2011
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 09.12.2011, 19:15
Povzetek

V diplomski nalogi se bomo posvetili konceptu internetne zasvojenosti. Zanimalo nas je predvsem, ali obstaja internetna zasvojenost med študenti in kateri so njeni dejavniki. Na osnovi teoretskih izhodišč bomo izvedli kvantitativno empirično raziskavo in uporabili regresijsko analizo za preverjanje začrtanih hipotez. Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je teoretski, v drugem delu pa je predstavljena operacionalizacija konceptov, zbiranje podatkov, njihova analiza in vsebinska interpretacija. V teoretskem delu bomo podrobneje opisali koncept zasvojenosti:
kaj je zasvojenost, kako pride do nje ter kako se kaže v vsakodnevnih navadah posameznika. V nadaljevanju bomo opisali internetno zasvojenost: kako pride do nje, kaj vpliva nanjo, katere vrste internetne zasvojenosti poznamo. V drugem delu nas je zanimali predvsem, ali obstaja internetna zasvojenost med študenti in kateri so njeni dejavniki. V raziskovalnem delu smo izpostavili trditev, da psihološko stanje posameznika in namen uporabe interneta vplivata na internetno zasvojenost. Po analizi rezultatov, ki smo jih dobili s pomočjo ankete, smo prišli do zaključka, da zgoraj navedena dejavnika ne vplivata na internetno zasvojenost posameznikov.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

zasvojenost, internet, internetna zasvojenost, osamljenost

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Fakulteta za družbene vede (150)