Naslov Korporativni blog – novo orodje v praksi odnosov z javnostmi
Avtor Alenka Krže
Leto 2011
Mentor doc. dr. Andrej Škerlep
Datum vnosa 10.12.2011, 11:57
Povzetek

Diplomsko delo obravnava nove informacijsko komunikacijske tehnologije, ki so prispevale k novim oblikam in spremembam komuniciranja ter izgradnjo odnosov, tako med posamezniki kot organizacijami in njenimi deležniki. Teoretični okvir za izgradnjo odnosov med organizacijo in njenimi javnostmi predstavlja dialoška komunikacijska teorija, ki za uspešno dvosmerno simetrično komunikacijo predpostavlja dialoško obliko komunikacije. Takšno komunikacijo omogočajo tudi novi mediji, med drugim tudi korporativni blogi, ki se vse bolj uporabljajo kot orodje komuniciranja v praksi odnosov z javnostmi. Diplomsko delo zajema ključna načela, zakaj naj podjetja pišejo bloge, vrste korporativnih blogov, njihovo strateško načrtovanje, uporabo blogov v kriznih situacijah, merjenje učinkovitosti blogov ter odnose z blogerji. Ne smemo pa izpustiti tudi slabosti in kritike bloganja za odnose z javnostmi. Ko govorimo o blogih, se ne moremo izogniti vprašanju etike bloganja. Zato je v diplomskem delu predstavljen tudi etični pristop bloganja za odnose z javnostmi. Na koncu je še študija primera korporativnega bloga podjetja Sony, kjer na podlagi dialoške komunikacijske teorije ugotavljam, če korporativni blogi veljajo kot učinkovito orodje komuniciranja v praksi odnosov z javnostmi ter za vzdrževanje odnosov med organizacijo in njenimi javnostmi.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

korporativni blog, nove informacijsko komunikacijske tehnologije, dialoška komunikacijska teorija, etika bloganja

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - IKT tehnologije (65)