Naslov Vloga barv pri oblikovanju poslovnih portalov
Leto 2003
Vir

Cobiss

Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 11.01.2005
Povzetek

V zadnjih letih postaja spletno oblikovanje zrelo, s tem pa dobiva tudi oblikovanje po barvah nek pomen. Avtor je v svojem magistrskem delu analiziral vzorec slovenskih spletnih portalov z dveh vidikov, splošnega oblikovnega in s psihološkega. Poleg analize samih portalov je želel tudi ugotoviti ali obstajajo enotna in splošno priznana načela oblikovanja poslovnih portalov, in če obstajajo, v kolikšni meri jih oblikovalci spletnih strani upoštevajo.

V začetku dela avtor na teoretični način predstavi barve, nato pa pove še nekaj o vsaki barvi. Nato se posveti pojmu kakovosti, nadaljuje pa z opredelitvijo spletnih portalov in spletnih predstavitev. Sledi raziskava kakovosti slovenskih spletnih portalov ter analiza izbranih domačih podjetij. V sklepu povzame nekaj ugotovitev iz dela. Slovenci po barvni naravnanosti sodimo v evropski prostor, saj glede na okus prevladuje modra barva.

Poudarja še, da vloga barv pri oblikovanju spletnega portala vsekakor je pomembna, slovenske oblikovalce pa opozarja da se morajo še potruditi pri uporabnosti spletnih predstavitev.   

Podrobnosti

Magistrsko delo >> (pdf, 893 KB)

 

Ključne besede

informatika, podjetje, internet, elektronsko poslovanje, barve, psihologija, teorija,

Print