Naslov Medijska pismenost v primerjavi z ostalimi elementi informacijske pismenosti
Leto 2008
Datum vnosa 30.08.2008, 09:44
Povzetek

S povečano izpostavljenostjo predšolskih otrok različnim medijem se mora usklajevati tudi njihova medijska pismenost. Medijska pismenost je del informacijske pismenosti, v katero spadajo še osnovna, tehnološka in knjižnična pismenost.

Besedilo obravnava tri raziskave med osnovnošolskimi otroki, ki so merile njihovo spremljanje različnih medijev. Rezultati so pokazali, da so otroci najbolj izpostavljeni televiziji, v povprečju jo spremljajo 25 ur na teden. Sledi video, slikovne knjige ter računalnik. Raziskava razkriva močno korelacijo med medijsko pismenostjo na eni strani ter tehnološko pismenostjo na drugi. 

Poročilo opozarja na to, da bo potrebno bolj vestno nadzorovati spremljanje medijev otrok in jih prilagajati na vsebine, ki jih sprejemajo prek različnih kanalov.

Angleški naslov: Media Literacy as Compared to Other Elements of the Information Literacy Model

Ključne besede

tipi medijev, medijska pismenost, informacijska pismenost

Print