Naslov Nekajkrat letno spletno nakupuje 37 % slovenskih uporabnikov

Podatki novembrske raziskave MOSS kažejo, da 37 % slovenskih spletnih uporabnikov vsaj nekajkrat letno opravi nakup v domači ali tuji spletni trgovini.

Med temi posamezniki je najbolj zastopana starostna skupina od 25 do 34 let (31 %), najmanj pa skupina nad 55 let (7 %). Za ciljno skupino od 25 do 34 let v primerjavi z ostalimi starostnimi razredi velja, da mesečno v povprečju preživi največ časa na spletu (14 ur in 55 minut).

Na spletu pogosteje nakupujejo moški, saj le-ti predstavljajo 64 % vseh spletnih kupcev, ženske pa 36 %. Med posamezniki, ki se vsaj nekajkrat letno odločijo za spletni nakup, so moški nekoliko bolj aktivni pri uporabi spleta. Ti na spletu mesečno v povprečju preživijo 14 ur in 42 minut, ženske pa 11 ur in 36 minut.

Goriška, Zasavje in Obalno-kraška regija so področja z več kot 40 % deležem spletnih uporabnikov, ki se vsaj nekajkrat letno odločijo za nakup prek spleta, kar je glede na slovensko spletno populacijo nadpovprečno. Najnižji delež spletnih kupcev najdemo v Pomurski (34 %) in Notranje-kraški regiji (33 %).

Med slovenskimi spletnimi uporabniki, ki vsaj nekajkrat letno nakupujejo prek spleta, je 25 % tistih, ki prihajajo iz dohodkovne skupine s povprečnim mesečnim neto prihodkom od 730 do 1.100 evrov. Sledi ciljna skupina z mesečnim neto prihodkom od 365 do 730 evrov (19 %).

Novembrska raziskava MOSS še razkriva, da slovenski potrošniki raje zaupajo domačim spletnim trgovinam. Med spletnimi uporabniki je le 16 % tistih, ki nakupe opravljajo tudi v tujini. Pri tem je potrebno v obzir vzeti tudi dejstvo, da nakupovanje v tujini pogosto lahko prinese višje stroške, saj je poleg cene izdelka potrebno plačati dražjo poštnino, davek in pri nakupu izven meja EU tudi carino.

Vir: Moss-soz.si, december 2009

Vir slike: GlobalThoughtz

Vir SOZ
Datum 29.12.2009
Print