Naslov Internet uporablja 32,7 % svetovne populacije

Podatki IWS iz decembra 2011 kažejo, da v svetovni populaciji najdemo 32,7 % uporabnikov interneta, kar pomeni približno 2,3 milijarde posameznikov. V primerjavi z letom 2000 se je ta številka povečala za več kot 500 %.

Največjo penetracijo interneta najdemo v Severni Ameriki (78,6 %), Oceaniji in Avstraliji (67,5 %) ter Evropi (61,3 %). Na samem repu je Afrika, kjer internet uporablja le 13,5 % populacije, kar bi lahko pojasnili s slabo gospodarsko in infrastrukturno razvitostjo regije.

Azija se sicer uvršča na predzadnje mesto (26,2 % penetracija), vendar ta zaradi velikega števila prebivalcev (3,9 milijarde), in posledično tudi uporabnikov (1 milijarda), v svetovnem merilu prispeva daleč največji delež uporabnikov interneta (45 %).

Po ocenah IWS v Evropi največjo penetracijo interneta najdemo v Monaku (97,6 %), v Islandiji (97 %), na Norveškem (94,4 %), Švedskem (92,4 %) in Nizozemskem (88,3 %). Po teh podatkih ima Slovenija 1,3 milijona uporabnikov interneta, penetracija pa znaša 64,9 %.

Statistični urad RS ocenjuje, da je v Sloveniji 69 % uporabnikov interneta v starosti od 10 do 75 let, to je približno 1,17 milijona posameznikov. Populacija od 10 do 75 let obsega skoraj 1,7 milijona prebivalcev Slovenije.

Indikatorji: uporabniki interneta >>

Vir: Internetworldstats.com, 18.02.2012

Vir slike: viperwebkiosks.com.au

Datum 28.02.2012
Print