Naslov Evropska komisija o evropskih e-storitvenih centrih

Evropska komisija je objavila poročilo o javnih e-storitvenih centrih v Evropi.

Trenutno od 30 do 40 % Evropejcev, ki so starejši, imajo posebne potrebe ali živijo v oddaljenih regijah, še vedno ni vključenih v aktivno uporabo IKT ter v evropsko družbo znanja. E-vključenost je v Evropi tako še vedno težava, zato je 34 evropskih držav v Rigi leta 2006 sprejelo ministrsko deklaracijo, v kateri so sprejeli nekaj ciljev in ukrepov: do leta 2010 bo imelo 90 % evropske populacije širokopasovni dostop do spleta, dostopnost vseh javnih storitev prek spleta do leta 2010, itd. Februarja in marca 2008 je Evropska komisija opravila 7 poglobljenih intervjujev s predstavniki e-storitvenih centrov. V poročilu so zapisana ugotavljanja vodij teh centrov z različnih vidikov: vidik uporabnikov, koristi ciljnih skupin, predstavljene so same storitve in aktivnosti ter organizacija projekta, finančni vidik, izkušnje ter naučene lekcije, strategija, itd.

Vključene so bile sledeče države: Nizozemska, Italija, Bolgarija, Francija, Velika Britanija in Španija.

Poročilo >> (pdf, 1,18 MB)

Vir: Evropska komisija, 14.7.2008

Datum 25.07.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)