Naslov Kmalu nova strategija za evropski IKT sektor do leta 2020

Evropska komisija začela z javno konzultacijo, ki bo služila kot osnova za evropsko raziskovalno in inovacijsko strategijo za področje IKT s časovnim okvirjem leta 2020.

Nova strategija bo objavljena prihodnje leto, glavni cilj pa je vzbuditi svetovno konkurenčnost evropskega IKT trga. Javna razprava bo odprta do 7. novembra 2008. IKT je gonilna sila inovacij in razvoja v globalnem gospodarstvu, zato mora Evropa pritegniti veliko število investicij v raziskave in razvoj IKT, saj je trenutno v slabem položaju: v svetovnih gospodarstvih IKT predstavljajo 33 % vseh raziskav in razvoja, v Evropi pa ta odstotek znaša 25 %.

Evropska komisija želi z odprtjem razprave odgovoriti na sledeča tri vprašanja: kateri glavni izzivi v prihodnosti za IKT raziskave in inovacije; kako in na katerih področjih bi Evropa morala prevzeti pobudo; kakšno vlogo ima javna politika pri spodbujanju, da Evropa doseže vodilno mesto na področju IKT inovacij.

Vir: Europa.eu, 4.9.2008

Datum 18.09.2008
Print

Raziskave - Europa.eu (107)