Naslov EK: nezadostna konkurenca na področju mobilnega gostovanja

Evropska komisija ugotavlja, da so mobilni operaterji prilagodili cene gostovanja na območju Evropske unije v skladu s pravili, ki so bila osnovana leta 2007 in prenovljena v juliju 2009, piše portal Unije.

Cena klicev mobilnega gostovanja v EU se je glede na leto 2005 sicer zmanjšala za več kot 70 %, vendar pa Komisija meni, da na trgu ne obstaja zadostna konkurenca, ki bi potrošnikom omogočila še nižje cene.

»Ob uvedbi pravil smo beležili dosledno zniževanje cen mobilnega gostovanja, tri leta kasneje pa lahko opazimo, da se te še vedno oklepajo po zakonu najvišje možne ravni,« je komentirala komisarka za konkurenčnost Neelie Kroes.

Najvišja dovoljena cena klicev gostovanja v EU ob koncu leta 2009 je znašala 0,43 evra na minuto za odhodne klice, za prihodne klice pa 0,19 evra na minuto. Rezultati poročila Komisije kažejo, da so uporabniki, ki so med gostovanjem izbrali »evro tarifo«, v povprečju plačali 0,38 evra na minuto za odhodne klice in 0,17 evra na minuto za prihodne klice.

Kljub temu, da je turistični promet v zadnjih dveh letih upadel za 12 %, se je povečala količina tako klicev kot poslanih SMS sporočil med gostovanjem v EU. Slednja si v okviru ciljev digitalne agende prizadeva, da do leta 2015 na področju mobilne telefonije skoraj ne bo zaznati razlik med nacionalnimi tarifami in tarifami gostovanja.

Poročilo (pdf, sl) >>

Vir: Europa.eu, 29.6.2010

Vir slike: Wordpress

Datum 08.07.2010
Print