Naslov Mobilni telefon, poslovna učinkovitost in kakovost osebnih stikov
Avtor Boris Kragelj
Leto 2007
Datum vnosa 18.10.2008, 18:05
Povzetek

V prispevku se lotevamo vprašanja, ali so posledice uporabe mobilnega telefona različne glede na različen način in namen uporabe mobilnega telefona, kot tudi glede na različne osebne (demografske) lastnosti uporabnika mobilnega telefona. Domnevo, da so posledice uporabe mobilnega telefona različne glede na različen način in namen uporabe mobilnega telefona, kot tudi glede na različne osebne lastnosti uporabnika, preverjamo na osnovi posameznikovega vrednotenja posledic uporabe mobilnega telefona na področju njegove poslovne učinkovitosti ter kakovosti osebnih stikov. Pri preverjanju domneve izhajamo iz podatkov reprezentativne ankete o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije v Sloveniji (SURS /FDV 2005) ter uporabimo metodo regresije latentnih skupin. Ugotovitve kažejo, da so posledice uporabe mobilnega telefona neodvisne od osebnih (demografskih) lastnosti posameznika, razlikujejo pa se glede na način in namen uporabe mobilnega telefona. Različen namen oziroma način uporabe mobilnega telefona ima različen vpliv na različna področja posameznikovega življenja.

Podrobnosti

PDF

Print

Publikacije (954)