RIS poročila

Naslov Spletna obiskanost 2010
Kazalo

Kazalo tabel ..................................................................................................................................... 1

Kazalo slik ......................................................................................................................................... 2

Povzetek ................................................................................................................................................. 5

METODOLOGIJA ................................................................................................................................ 6

OBISKANOST SPLETNIH STRANI ................................................................................................... 8

Kategorije obiskanosti......................................................................................................................... 8

Kumulativni doseg spletnih strani ....................................................................................................... 14

METODOLOŠKI KOMENTAR.......................................................................................................... 34

Osnovne metodološke dileme .............................................................................................................. 34

Primerjava MOSS, Alexa in Google Trends 2009................................................................................ 37

Primerjava RIS in MOSS 2009 ........................................................................................................... 43

Print
Tema: Spletna obiskanost 2010

Spoštovani, malo mešate spletne strani, skupnosti, iskalnike. NIkakor niso to relevantni podatki saj primerjate lokalna spletna mesta z globalnimi, ki so po vrhu vsega še čisto drugačne po namembnosti. Glede na to da naj bi bili podatki pri vas kredibilni v stroki je tale raziskava popolnoma nekredibilna.

Se strinjam s predhodnikom.

Sicer pa potrebujemo bolj podatke o slovenskih straneh, če pustimo globalne enkrat ob strani. Nikakor pa številka 609 anketirancev ne more kazati neke reprezentativnosti, sploh v danajšnjih časih ko so obiski teh strani redno statistično beleženi in lahko pokažejo podatke do obiskovalca natančno.

"Spoštovani, malo mešate spletne strani, skupnosti, iskalnike. NIkakor niso to relevantni podatki saj primerjate lokalna spletna mesta z globalnimi, ki so po vrhu vsega še čisto drugačne po namembnosti. Glede na to da naj bi bili podatki pri vas kredibilni v stroki je tale raziskava popolnoma nekredibilna."

Ne razumem najbolje vašega komentarja. V čem naj bi izbrana metodotogija in način anketiranja favorizirala tuja ali domača spletna mesta? RIS uporablja optimizirane merske inšturumente, ki so bili testirani v večih študijah v preteklosti in so se do sedaj vedno izkazali za veljavne in učinkovite. Bistvo merjenja je, da je veljavno in zanesljivo, kar omogoča tudi primerjavo obiskanosti za posamezna spletna mesta. Kaj je vzrok različne obiskanosti (op. namembnost) je drugo vprašanje.

"Se strinjam s predhodnikom.

Sicer pa potrebujemo bolj podatke o slovenskih straneh, če pustimo globalne enkrat ob strani. Nikakor pa številka 609 anketirancev ne more kazati neke reprezentativnosti, sploh v danajšnjih časih ko so obiski teh strani redno statistično beleženi in lahko pokažejo podatke do obiskovalca natančno."

Velikost vzorca nima neposredne povezave z njegovo reprezentativnostjo - kvečemu z natančnostjo ocene. Če primerjate večino CATI anket v slov. prostoru, boste opazili, da številne med njimi uporabljajo vzorce manjše od 600 enot. Hkrati, spletno/strojno merjenje obiskanosti ni primerljivo z anketnim merjenjem obiskanosti spletnih strani (razlike so v poročilu jasno predstavljene in bralec je opozorjen na morebitna odstopanja in pazljiivost pri interpretacijah podatkov). Kaj vam strojno merjenje pove o socio-ekonomskem položaju obiskovalcev? Najbrž ne veliko, zato so v tem pogledu anketni podatki, še posebej, če so kombinirani z drugimi oblikami merjenja obiskanosti v veliki prednosti (npr. MOSS).