RIS poročila

Naslov Spletne aktivnosti 2004
Kazalo

OSNOVNE UGOTOVITVE... 3

KAZALO... 5

KAZALO TABEL IN SLIK... 6

1. METODOLOGIJA... 9

2. SPLETNE AKTIVNOSTI... 10

2.1. Brskanje po internetu: Slovenija - tujina... 13

2.2. Izbrani nameni uporabe interneta... 17

2.3. Veščine na internetu... 25

2.4. Zlorabe in zasvojenosti... 30

2.5. Odprtokodni programi... 37

2.6. On-line skupnosti... 40

2.7. Osebna predstavitvena stran... 47

2.8. Odnos do interneta... 52

2.9. Varna raba interneta... 56

4. IZBOLJŠAVE... 62

Print