RIS poročila

Naslov Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji
Kazalo

1 UVOD 13

2 PAN-EVROPSKE STORITVE 14

3 PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH STRATEŠKIH DOKUMENTOV 17

3.1 Pregled EU dokumentov 17

3.1.1 Strategija i2010 - Sporočilo komisije svetu , evropskemu parlamentu, ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij 18

3.1.2 i2010 e-Government Action Plan 19

3.1.3 e-Uprava 19

3.1.4 e-Poslovanje (IDABC) 21

3.1.5 e-Zdravje 22

3.2 Dokumenti v Sloveniji 24

3.2.1 eZdravje 2010: Strategija informatizacije zdravstvenega sistema 2005- 2010 24

3.2.2 Strategija e-uprave RS za obdobje od leta 2006 do leta 2010 - SEP-2010 25

3.2.3 Strategija razvoja informacijske družbe v republiki Sloveniji SI 2010 25

3.2.4 Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP 25

4 PREGLED RELEVANTNIH OBSTOJEČIH PRAKS IN PROJEKTOV 28

4.1 Pregled stanja 29

5 PREDSTAVITEV NAJZANIMIVEJŠIH PROJEKTOV 31

5.1 Čezmejni projekti EU 31

5.1.1 eID: e-podpis, e-identifikacija 31

5.1.2 e-Zdravje 32

5.1.3 e-Uprava 34

5.1.4 e-Poslovanje 35

5.2 eID 36

5.2.1 BGCA 36

5.2.2 CrossBorderDS 36

5.2.3 eEpoch 37

5.2.4 STORK 37

5.2.5 VASolution 39

5.2.6 W-SPES 40

5.3 e-zdravje 44

5.3.1 Baltic eHealth in eHealth for Regions 44

5.3.2 CALLIOPE (ICT PSP) 45

5.3.3 epSOS (ICT PSP) 45

5.3.4 EUROCET (eTEN) 46

5.3.5 GCE 47

5.3.6 HPRO Card 47

5.3.7 NETC@RDS (eTEN) 48

5.3.8 SPEX (eTEN) 49

5.3.9 TEN4health (eTEN) 50

5.3.10 TMC 50

5.4 e-uprava 56

5.4.1 eBox RAPID 56

5.4.2 eMayor 56

5.4.3 EuroSpec 56

5.4.4 SPOCS 57

5.4.5 SWEB 58

5.4.6 TERREGOV 59

5.4.7 e-registri (baze podatkov) 59

5.4.7.1 BRITE (enoten trg EU) 59

5.4.7.2 ECRN (centralni register prebivalstva) 60

5.4.7.3 EUCARIS (registracije vozil, vozniška dovoljenja) 61

5.4.7.4 EULIS (zemljiške knjige) 62

5.4.7.5 EURES (migracije delovne sile) 62

5.4.7.6 Innovall (patentne baze) 62

5.4.7.7 PLOTEUS (izobraževanje) 62

5.4.7.8 RISER (osebni podatki) 63

5.4.7.9 SISone4ALL (šengen) 64

5.4.8 e-sodstvo 70

5.4.8.1 JWEB 70

5.4.8.2 NJR (kriminalistične baze) 71

5.4.8.3 PenalNet 72

5.4.8.4 SecurE-Justice 72

5.4.9 e-javna naročila 76

5.4.9.1 BGEPS 76

5.4.9.2 ePS 77

5.4.9.3 e-PPS 77

5.4.9.4 e-PRIOR 79

5.4.9.5 e-Procurement 79

5.4.9.6 eProcurement Demonstrators 80

5.4.9.7 eProcurment forum 80

5.4.9.8 NES 80

5.4.9.9 PEPPOL 81

5.4.9.10 PROCURE 82

5.4.9.11 SIMAP in Consilium Tendering 82

5.5 e-poslovanje 87

5.5.1 EuroTradeNet 87

5.5.2 IMI Net 87

5.5.3 e-plačevanje (eInvoicing) 88

5.5.3.1 CEN/ISSS E-Invoicing Gateway 88

5.5.3.2 EUPAY 89

5.5.3.3 SELIS 90

5.5.3.4 SEPA 90

5.5.4 e-prodaja (eCommerce) 90

5.5.4.1 PaySafeCard 91

5.6 Slovenija in pan-evropske storitve 95

5.6.1 eZdravje 96

5.6.2 PanEU 97

5.6.3 e-Računi (Genis) 97

5.6.4 Hal E-Invoices 98

5.6.5 Hal E-Bank 98

6 PREGLED RAZPOLOŽLJIVIH TEHNOLOGIJ, PLATFORM IN METODOLOŠKIH PRISTOPOV 99

6.1 Tehnologije e-poslovanja 99

6.2 Portali in platforme 100

6.3 Konceptualni modeli razvoja portalov in življenjskih situacij 103

7 ANALIZA GOSPODINJSTEV 110

7.1 Zanimanje za e-storitve javne uprave 110

7.2 Storitve javne uprave v državah članicah EU 112

7.3 Potovanja in e-storitve 113

8 ANALIZA PODJETIJ 115

9 ANALIZA EKSPERTNIH INTERVJUJEV 120

9.1 Cilji 120

9.2 Poudarki ekspertnih intervjujev 120

9.3 Področje e-zdravja 122

9.4 Področje e-uprave 124

9.5 Področje e-poslovanja 126

10 PODROBNEJŠI OPIS PAN-EVROPSKE E-ZDRAVSTVENE STORITVE 127

10.1 Zakonodaja s področje e-zdravja 128

10.2 Interoperabilnost na področju e-zdravja 129

10.3 Uspešni projekti v praksi 130

10.3.1 Projekt NETC@RDS 130

10.3.2 Projekt eCR - electronic Case Record (eFA - elektronische Fallakte ) 133

10.3.3 Projekt EESSI - Electronic Exchange of Social Security Information 133

10.4 Tehnologija 134

10.5 Končne ugotovitve 134

11 SKLEP 138

11.1 Stanje razvoja na področju razvoja pan-evropskih storitev 138

11.1.1 EU 139

11.1.2 Slovenija 140

11.2 Ključna problemska področja 142

11.2.1 Interoperabilnost 142

11.2.1.1 Definicija 142

11.2.1.2 Evropski interoperabilnostni okvir 143

11.2.1.3 Vloga interoperabilnostnega okvira za razvoj pan-evropskih storitev 144

11.2.1.4 Interoperabilnostne razsežnosti 144

11.2.1.5 Ravni interoperabilnosti 145

11.2.2 Ravni obsega interoperabilnosti 148

11.2.3 Infrastrukturne storitve 149

11.2.3.1 e-ID in e-Podpisi 149

11.2.3.2 Elektronska izmenjava in integracija podatkov 149

11.2.3.3 e-Dokumenti in e-Arhiviranje 150

11.2.3.4 e-Plačevanje 155

11.2.3.5 Varnost in omrežne storitve 155

11.3 Potencialne koristi 155

11.3.1 Koristi po ravneh interoperabilnosti 155

11.3.2 Koristi glede na uporabnike 155

11.3.2.1 Koristi za institucije javne uprave 155

11.3.2.2 Koristi za podjetja 156

11.3.2.3 Koristi za državljane 156

11.3.2.4 Koristi za vse 156

11.4 Nevarnosti 156

11.5 Prioritetne pan-evropske storitve 157

12 SKLEPNE MISLI IN UGOTOVITVE 159

13 REFERENCE 164

13.1 Seznam spletnih portalov (projekti) 169

14 PRILOGA – ANKETA GOSPODINJSTEV 176

15 PRILOGA – ANKETA PODJETIJ 223

16 PRILOGA – ANKETE S STROKOVNJAKI 257

Print