RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Socialna omrežja 2011

08.06

Rezultati kažejo, da ima 60% anketirancev oblikovan profil na vsaj enem od številnih spletnih socialnih omrežij. Med temi prevladujejo mlajši, predvsem stari med 16 in 25 let (75%),  ženske (63% žensk v primerjavi s 57% moških), prebivalci iz naselji, ki imajo več kot 2000 prebivalcev, in srednje izobraženi (72%).   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>

Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji

24.11

Med slovenskimi rednimi uporabniki interneta od 18 do 75 let, je zanimanja za e-storitve javne uprave veliko. Največ zanimanja vprašani kažejo za področje e-zdravja.   >>

Internet in slovenska država 2010

18.11

V primerjavi s prejšnjimi leti ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Vprašani področju razvoja interneta, poleg gradnje avtocest, pripisujejo visoko prioriteto.   >>

Spletne skupnosti 2010

15.09

Slovenski redni uporabniki interneta vsaj mesečno najpogosteje obiskujejo video in foto skupnosti (45%) ter spletna socialna omrežja (44%), sledijo spletni forumi (29%) in blogi (23%).   >>

Digitalni razkorak 2009: Ovire pri uporabi interneta

30.03

Med neuporabniki spleta je vedno več tistih, starih med 46 in 60 let, ter oseb, ki imajo dokončano srednjo šolo ali manj, ter tudi žensk. Izkazalo se je, da imajo neuporabniki interneta nekoliko manjša osebna omrežja od uporabnikov interneta.   >>

Spletna obiskanost 2010

17.01

Najbolj obiskane spletne strani po RISovi raziskavi so združene vse spletne strani Googla. Sledijo Google.com z 81 % mesečnim dosegom, kar pomeni okoli 908.068 ljudi in 24ur.com s 66% mesečnim dosegom.   >>

Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU

23.03

Glede mesečne uporabe interneta Slovenija vsa leta opazovanja (2003-2008) pod povprečjem EU ter pod povprečjem Estonije in Avstrije, ki imata v povprečju več mesečnih uporabnikov kot je povprečje EU.   >>

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji

19.03

Prednosti uporabe IKT v šolah, ki jih vidijo ravnatelji: prihranek časa za uporabnike, racionalizacija poslovanja šol, učinkovitejše zbiranje in uporaba podatkov, zanimivejši in pestrejši proces učenja za otroke, stvari so narejene za daljši čas (priprav ni potrebno vsako leto pisati na roko, lahko jih le obnovijo, dopolnijo) in hitrejši pretok informacij in večja dostopnost.  >>