Naslov Evaluation of the use of new technologies in order to facilitate democracy in Europe
Avtor Alexandre H.Trechsel; Delakorda Simon; Lukšič Andrej A.; Oblak Tanja;
Leto 2004
Vir C2D - Research and Documentation Centre on Direct Democracy, 2004/ [Elektronski vir]
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 25.03.2004
Povzetek

To poročilo govori o zadnjih spremembah »tehnologije demokracije« in njenem vplivu na nekatere temeljne institucije demokracije: parlamente in stranke. Poročilo ocenjuje ali je imela vpeljava IKT relevanten vpliv na izvajanje demokracije v članicah EU in kandidatkah za vstop. Prvi del predstavlja primerljiva analiza spletnih strani parlamentov in političnih strank. Drugi del predstavlja serijo primerjalnih študij in uradnih poročil, ki se osredotočajo na e-demokracijo.

Rezultati raziskave kažejo, da obstaja znatna razlika med parlamenti in strankami, kar se tiče njihovih spletnih strani. Obstoječe članice imajo bolj razvite spletne strani in kvaliteta parlamentarnih strani je rahlo višja od strankarskih strani. Razširjenost uporabe IKT in boljši status še ne pomeni bolj kvalitetnih spletnih strani. Razlike v strankarskih sistemih tudi ne kažejo vpliva na kvaliteto. 

Primerjalne študije podajajo globlji pogled v različne tehnike, ki jih politični akterji uporabljajo in delne vidike demokracije, ki jih želijo predstavljati. E-dostop je del IKT za katero si akterji najbolj prizadevajo.

Če povzamemo, je proces, ki ga opisujemo, dinamičen in nedokončan. In ne le to. Njegova povezava z demokracijo na tej zgodnji stopnji je še vedno protislovna. Menimo, da je v danih nezanesljivih okoliščinah tveganje neuspeha ob morebitni politični intervenciji s strani EU ali posamezne države veliko. Vendar verjamemo, da je z opazovanjem razvoja uporabe IKT v politične namene mogoče odkriti tako motnje kot tudi najboljše izvedbe.

Ključne besede

0

Print