Povezave

Naslov Safe.si
Datum 00.00.0000
Datum popravka 05.11.2008
Opis

SAFE-SI je nacionalna točka osveščanja o varni rabi interneta za otroke in mladostnike v Sloveniji. Projekt, ki je del EU komunitarnega programa Varnejši internet plus, izvajata Fakulteta za družbene vede in ARNES,  financirata pa ga Generalni direktorat za informacijsko družbo pri Evropski komisiji in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Print