Naslov E-poslovanje

Januarja 2011 je elektronske račune pošiljalo 32% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami. E-račune v standardizirani strukturi, je prejemalo 10% podjetij. 

Leta 2011 je bilo med podjetji z najmanj 10 zaposlenimi osebami 25,3% takih, ki so pošiljala naročila prek računalniških omrežij (spletnih strani ali RIP). 22,6% teh podjetij je pošiljalo naročila prek spletnih strani, 4,1% podjetij pa je pošiljajo naročila prek RIP v dogovorjenem formatu.

21,6% vseh podjetij je pošiljalo elektronska naročila dobaviteljem znotraj države, 14% podjetij je pošiljalo elektronska naročila dobaviteljem iz drugih držav EU, 6,2% podjetij pa je pošiljalo elektronska naročila dobaviteljem iz drugih držav.

Leta 2011 je 92,3% podjetij z vsaj 10 zaposlenimi osebami s pomočjo elektronske izmenjave podatkov izmenjevalo informacije s strani javne uprave. Med temi jih je 89,2% pridobivalo informacije, 89,8% ustrezne obrazce, 76,7% podjetij pa je izpolnjene obrazce vračalo prek spleta. 73,6% podjetij je opravilo celotno storitev na elektronski način brez potrebe po papirnem postopku, še kažejo podatki raziskave o uporabi interneta v podjetjih, ki jo je opravil SURS.

Poročilo RIS o uporabi IKT v podjetjih kaže, da je leta 2005 e-poslovanje uporabljalo približno tri četrtine podjetij. Delež uporabe je bil najnižji med velikimi podjetji (62%).

V letu 2002 si je, po podatkih RIS raziskave o e-poslovanju, le 3% podjetij z dobavitelji elektronsko izmenjevalo račun v standardizirani obliki, tovrstno izmenjavanje računov ni bilo prisotno v srednje velikih podjetjih, medtem ko je bilo največ tovrstnega izmenjavanja računov v mikro podjetjih (5 %).

Večje organizacije si izmenjujejo elektronske listine, medtem ko se majhna podjetja težje vključujejo v v tovrstno sodelovanje. Kot ovire za e-poslovanje majhna podjetja največkrat navajajajo pomanjkanje kadrov (15%), premajhno število uporabnikov (16%), naravo dela ter visoke stroške strojne in programske opreme (15%).

 Vir: RIS.org, SURS

Povezave:

Datum 01.02.2012
Print