Naslov Slovenija po deležu fiksnega širokopasovnega dostopa pod povprečjem EU

Januarja 2012 je imelo v Sloveniji dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja 24,6% prebivalcev, kar je za 3,1 odstotne točke manj od povprečja EU. Dostop do mobilnega širokopasovnega omrežja ima 29,1% prebivalstva, kar je za 14,1 odstotne točke nad povprečjem EU, piše Euekspres.eu.

Po podatkih Evropske komisije je Slovenija država z drugo najpočasnejšo rastjo deleža prebivalcev, ki ima dostop do fiksnega omrežja. Lani je imela nižjo rast le še Švedska, kjer pa je delež prebivalstva, ki ima dostop do fiksnega omrežja,  večji od povprečja EU.

1,2 milijona novih delovnih mest

Po ocenah evropske komisije bi s povečanjem naložb v informacijsko-komunikacijske tehnologije in izobraževanjem za njihovo uporabo v naslednjih osmih letih lahko povečali bruto domači proizvod v EU za 5% oziroma za 1.500 evrov na osebo.

Z naložbami v gradnjo širokopasovnih omrežij bi kratkoročno zagotovili kar 1,2 milijona novih delovnih mest, dolgoročno pa bi z digitalizacijo gospodarstva ustvarili 3,8 milijona novih delovnih mest.

Panoga informacijski-komunikacijskih tehnologij raste sedemkrat hitreje v primerjavi s tradicionalnimi gospodarskimi sektorji,  zato je Evropska komisija v okviru gospodarske strategije Evropa 2020 kot eno izmed sedmih prednostnih področij za zagon rasti poudarila Digitalno agendo za Evropo.

Vir: euekspres.eu, 28.03.2013

Vir slike: morefront.blogspot.com

Datum 20.04.2013
Domov Področja interneta
Print