Naslov Uporaba portalov za iskanje partnerjev se povečuje

V ZDA je po podatkih iz leta 2003 spletne strani za iskanje partnerjev obiskalo 40 milijonov novih uporabnikov, kar je približno 50% vseh samskih odraslih v Ameriki. Tudi v Sloveniji se uporaba spletnih portalov za iskanje partnerjev kontinuirano povečuje, ugotavljajo avtorji raziskave Ljubezen na prvi klik. Ona-on.com, ena najpopularnejših domačih spletnih strani te vrste, je imela v začetku leta 2010 okoli 50.000 uporabnikov.

Podatki, uporabljeni v omenjeni raziskavi, so bili zbrani leta 2007, ko se je izvajala prva sistematična slovenska raziskava o uporabi interneta za spoznavanje partnerjev. Za večino vprašanih je enostavnost vzpostavljanja stikov glavni razlog za iskanje partnerjev prek interneta.

Hkrati je večini pomembno tudi to, da lahko takšno spoznavanje ohranja visoko mero anonimnosti, kar pomeni, da ima posameznik visoko stopnjo nadzora nad situacijo in da se lahko vedno umakne brez posledic oz. obveznosti.

Največ moških do srečanja v manj kot tednu, žensk v manj kot mesecu

Največ (24%) moških, ki so sodelovali v omenjeni raziskavi, se je z zadnjo osebo, ki so jo spoznali na internetu, v živo srečala v manj kot enem tednu. Petina moških se je srečanja po prvem stiku na internetu udeležila v dveh tednih, prav tako petina pa je to storila v dveh tednih do enem mesecu.

Pri ženskah je čas od prvega stika do srečanja v živo statistično značilno daljši. Glavnina žensk je iz virtualne v realno komunikacijo prestopila v dveh tednih do enem mesecu (21%), v do dveh mesecih (16%) oz. v več kot dveh mesecih (29%) po začetnem stiku.

Podobno dinamiko zasledimo tudi v primeru prvega spolnega odnosa z osebo, spoznano na internetu. Na prvem zmenku je s takšno osebo imelo spolni odnos 22% moških, medtem ko med ženskami ta delež znaša 9%. Vsaj v roku enega meseca je spolni odnos imelo 58% moških in 35% žensk.

Avtorji raziskave ugotavljajo, da razlike med spoloma med prvim srečanjem v živo in prvim spolnim odnosom lahko delno pojasnimo z razlikami na področju spolne usmerjenosti uporabnikov spletnih zmenkarij. Splošno gledano, homoseksualci in biseksualci, ki so bili vključeni v vzorec, hitreje prestopijo iz virtualnega v realni svet in posledično tudi hitreje vstopijo v seksualno razmerje z osebo, ki so jo spoznali na internetu.

Internet dopolnilo k spoznavanju potencialnih partnerjev

V preteklosti so bili načini uporabe tehnologije za iskanje partnerjev visoko stigmatizirani in praviloma rezervirani za tiste, ki zveze niso uspeli vzpostaviti na drugačne načine.

Ljudje pa po drugi strani na spletna mesta za iskanje partnerjev ne gledajo kot na izhod v sili, saj takšne strani postajajo vse bolj prevladujoč način spoznavanja potencialnih partnerjev in dopolnilo k spoznavanju le-teh v drugih, nevirtualnih družabnih kontekstih, še ugotavljajo avtorji raziskave Ljubezen na prvi klik.

Novejše raziskave o spoznavanju partnerjev prek interneta namreč izpostavljajo, da takšnih spletnih strani ne uporabljajo zgolj tisti, ki so družbeno izolirani in težko vstopajo v družbena razmerja v realnem svetu. Tudi sami uporabniki teh spletnih strani med razlogi za njihovo uporabo navajajo predvsem družbene dejavnike, kot so časovne omejitve, podaljšan delovnik, mobilnost ipd. in ne individualnih osebnostnih značilnosti.

Spletne skupnosti 2010: 26% rednih uporabnikov interneta se je s spoznano osebo srečalo tudi v živo

Da internet v vse večji meri postaja dopolnilo za spoznavanje drugih ljudi, kažejo tudi rezultati raziskave Spletne skupnosti 2010, ki je preučevala redne uporabnike interneta v Sloveniji, pri tem pa se je osredotočala na vse spletne skupnosti in ne le na spletne strani za spoznavanje partnerjev.

Avtorje zgoraj navedene raziskave je zanimalo tudi, če so tisti respondenti, ki so že kdaj spoznali kakšno osebo prek interneta, ki je pred tem niso poznali, katero izmed njih srečali oz. spoznali tudi v živo. Izkaže se, da je jih je kar 70% to že storilo, kar na ravni vseh rednih uporabnikov interneta v Sloveniji predstavlja 26% delež.

Največ (25%) anketiranih se je v živo srečalo z 2 osebama, ki so jih spoznali prek interneta, 15% pa z 10. Nekaj več kot polovica (52%) se je srečala s 4 osebami ali manj, preostali (48%) pa z več kot 4 osebami. V povprečju so se respondenti osebno srečali s približno 10 osebami, pri čemer je bil standardni odklon nekaj več kot 27 oseb.

Pogostejše obiskovanje multiplayer iger zmanjšuje verjetnost za srečanja v živo, pogostejše obiskovanje spletnih socialnih omrežij pa jih povečuje. Verjetnost za srečanje »v živo« se zmanjša, če ima respondent otroke, medtem ko se pri moških verjetnost poveča.

Izkušnje večinoma pozitivne

Tisti anketiranci, ki so se že kdaj osebno srečali z osebo, ki so jo spoznali prek interneta in je pred tem niso poznali, so na lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomeni zelo negativne, 5 pa zelo pozitivne, ocenjevali tudi izkušnje s temi osebami. Več kot polovica respondentov poroča o pozitivnih izkušnjah, saj jih je 54% ocenilo kot pozitivne, nadaljnjih 32% pa kot zelo pozitivne.

Svoje izkušnje z osebami, ki so jih spoznali prek interneta ter s katerimi so se tudi srečali v živo«, pozitivneje ocenjujejo tisti, ki vsaj občasno sodelujejo v posameznih spletih skupnostih.

To velja za spletne forume (povprečje 4.12 med tistimi, ki vsaj občasno aktivno sodelujejo, ter 3.85 med tistimi, ki ne), bloge (4.27 oz. 4.15) ter klepetalnice (4.19 oz. 3.89); medtem ko pri video in foto skupnostih (4.18 med tistimi, ki vsaj občasno aktivno sodelujejo oz. 4.13 med tistimi, ki ne), ne prihaja do večjih razlik.

Na drugi strani pa tisti, ki nikoli aktivno ne sodelujejo v multiplayer igrah (povprečje 4.31) svoje izkušnje ocenjujejo pozitivneje kot tisti, ki v njih sodelujejo (4.07).

Viri:

Vir slike: Sloanreview.mit.edu

 

 

 

Datum 18.04.2011
ViriSlovenski viri
Print