Naslov MOSS: julij 2012

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v juliju 2012 merila doseg 105 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.214.330 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 671.320 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Julija je bilo število obiskovalcev med vikendi za 38% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v juliju 2012 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od julija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima med mesečnimi spletnimi uporabniki od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Omenjeni portal je julija obiskalo 654.649 različnih uporabnikov, doseg v spletni populaciji pa je znašal 52,3%.

Na drugem mestu se nahaja iskalnik Najdi.si, ki ga je julija obiskalo 491.942 obiskovalcev, kar predstavlja 39,3% doseg v spletni populaciji. Tretji je portal Siol.net, ki je v juliju beležil 458.121 obiskovalcev ter 32,2% doseg. Sledi mu portal Rtvslo.si, ki je sedaj na četrtem mestu in je imel v juliju 402.790 obiskovalcev oz. 32,2% doseg. Sledi spletni oglasnik Bolha.com s 402.790 obiskovalci in 32,1% dosegom.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (388.282 obiskovalcev; 31% doseg), Zadovoljna.si (357.780; 28,6%), Vizita.si (341.940; 27,3%), Avto.net (326.505; 26,1%) in Itis.si (318.275; 25,4%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Julija 2012 je  bilo v slovenski populaciji 73% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.251.887 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.707.443 prebivalcev Slovenije (SURS 1.1.2012).

Vseh 107 merjenih strani pokriva 97% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.214.330 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 30,5% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,8%, ostali (2,4%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.
V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 37 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (25%), od 25 do 39 let (30%), od 40 do 75 let (45%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati>>

MOSS: Sporočilo za medije>>

MOSS: Valutni podatki>>

Vir: Moss-soz.si, 30.08.2012

Vir SOZ
Datum 30.08.2012
ViriSlovenski viri
Print