Naslov Elektronske komunikacijske storitve v 4. četrtletju 2012

V 4. četrtletju 2012 je bilo v Sloveniji 2,2 milijona uporabnikov mobilne telefonije, piše SURS. Telefonskih priključkov na fiksnih lokacijah je bilo skoraj 762.000, kjer je 52% priključkov temeljilo na VoIP tehnologiji.

Internetni dostop: skoraj 517.000 širokopasovnih priključkov

85% teh širokopasovnih priključkov za dostop do interneta so uporabljali zasebni uporabniki oz. gospodinjstva. Število vseh širokopasovnih priključkov se je v primerjavi z 4. četrtletjem 2011 povečalo za 4%.

Na xDSL tehnologiji je temeljilo 51,7% priključkov. Dobra četrtina (28,6%) priključkov je bilo prek kabelskega modema, 17,3% priključkov prek optičnega dostopa in 2,4% drugih širokopasovnih priključkov za dostop do interneta (vključno s fiksnim brezžičnim dostopom).

Mobilna telefonija: 72% vseh uporabnikov je naročnikov

Med 2,2 milijona uporabniki mobilne telefonije je bilo 71,6% naročnikov. Število slednjih se je v primerjavi z 4. četrtletjem 2011 povečalo za 4%.

V 4. četrtletju 2012 je bilo zabeleženih več kot 987 milijonov minut vseh odhodnih klicev iz mobilnih omrežij. Skupni odhodni mobilni promet se je glede na 4. četrtletje 2011 povečal za 2%.

Odhodni promet v druga mobilna omrežja se je povečal za 11%, odhodni promet v fiksna omrežja se je povečal za 8%, mednarodni odhodni promet pa se je glede na 4. četrtletje 2011 zmanjšal za 10%.

V 4. četrtletju 2012 je bilo poslanih skoraj 530 milijonov SMS sporočil in več kot 10,8 milijonov MMS sporočil. Število poslanih SMS in MMS sporočil se je v letu 2012 glede na leto 2011 povečalo za 22% in 23%.

Fiksna telefonija: število priključkov VoIP se je v enem letu povečalo za 8%

73% od vseh skoraj 762.000 fiksnih telefonskih priključkov je bilo v 4. četrtletju 2012 v zasebni lasti (gospodinjstva). Med vsemi je bilo 48% klasičnih telefonskih priključkov (PSTN in ISDN), 52% priključkov pa je temeljilo na tehnologiji VoIP.

Vir: Stat.si, 22.03.2013

Vir slike: Lol.ba.

Vir SURS
Datum 23.03.2013
ViriSlovenski viri
Print