ris-2003-gosp

More information:

Opis: Mesec, leto: april, 2003

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 2.178

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #35

Interno: Datoteka:


  • Baza (osnovna): spss


  • Baza (izvedena): /


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.): /Qml: /

Vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.