ris-2001jun-gosp

More information:

Opis: Mesec, leto: junij, 2001
Enota: gospodinjstva
Št. enot:
Anketiranje: telefonsko
Izvajalec: CATI
Poročila:

Interno: Datoteka:


  • Baza (osnovna): /

  • Baza (izvedena): spss


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.): /

Qml:


Vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.