ris-1998-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: december, 1998

Enota: podjetja

Št. enot: 1.776

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #3, #8

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:
Qml
:

Zgornji podatki so lahko zastareli.