ris-1999-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: december, 1999

Enota: podjetja

Št. enot: 1.023

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #8, #9, #10, #12

Interno: Datoteka:


  • Baza: /


Dodatno k bazi (sintakse ipd.):


Vprašalnik:


Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.