ris-2002-podj-obrt

More information:

Opis: Mesec, leto: november-december, 2002

Enota: podjetja - obrtniki

Št. enot: 160

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #17, #18

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:


Qml:

Zgornji podatki so lahko zastareli.