ris-2003-ucit

More information:

Opis: Mesec, leto: junij, 2003

Enota: osnovnošolski in srednješolski učitelji

Št. enot: 428

Anketiranje: poštno

Izvajalec: FDV

Poročila: #44, #47

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (syntaxe ipd.):


Vprašalnik:


Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.