sibis-2002-dms

More information:

Opis: Mesec, leto: jesen, 2002

Enota: podjetja

Št. enot: 997

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #49

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintaks ipd.):


Vprašalnik: /Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.