RIS poročila

Naslov Uporaba interneta 2004/2005
Leto 2005
Uvod

V Sloveniji je bilo decembra 2004 okoli 750,000 mesečnih uporabnikov interneta.

Povzetek

V poročilu so analizirani rezultati reprezentativne ankete RIS, ki je zajela osebe v starosti od 10 do 75 let, konec leta 2004. Glavne ugotovitve:

  • V Sloveniji je bilo decembra 2004 okoli 750,000 mesečnih uporabnikov interneta. Tedenskih uporabnikov je 650,000, dnevnih pa 350,000. Še nadalje obstaja tudi znaten razkorak glede deleža uporabnikov, predvsem v izobrazbi, dohodku in med regijami.
  • Gibanje števila uporabnikov je sicer malo pod srednjim scenarijem iz leta 2002.
  • Obstajajo razhajanja v številu uporabnikov interneta po različnih definicijah, največ uporabnikov kaže nova definicija RIS. Najbolj primerljivo oceno o številu uporabnikov interneta v Sloveniji pa daje standardna RIS definicija uporabnikov interneta v raziskavi RIS-DCO, ki je bila anketa s splošno vsebino, vprašanja o uporabi interneta pa so bila le del raziskave. Na drugi strani pa nova RIS-ova definicija uporabnikov interneta kaže nekoliko višjo število uporabnikov, za kar je več razlogov: nova definicija uporabnikov interneta je širša od standardne definicije, poleg tega pa je imela raziskava RIS specifično vsebino – uporabo IKT, kar lahko vpliva na respondente (na anketo v večji meri odgovarjajo osebe, ki uporabljajo IKT). Zaradi specifične metodologije tudi druge raziskave (npr. Slovensko javno mnenje, Statistični urad RS) kažejo različne ocene o številu uporabnikov interneta.
  • Razlike med definicijami v veliki meri izginejo, če se opazuje redne (tedenske ali dnevne) uporabnike interneta.
  • Mobilni dostop do interneta vnaša v razumevanje rabe interneta velike spremembe: tretjina (31%) respondentov uporablja samo PC dostop do interneta, 13% uporablja PC in mobilni dostop, 3% pa samo mobilni dostop do interneta.
  • Dostop do interneta ima dobra polovica (55%) vseh slovenskih gospodinjstev, t.j. 376,000 slovenskih gospodinjstev, kar je 133,000 več kot decembra 2002.
Print
Tema: Uporaba interneta 2004/2005

Prosim če mi pošljete o internetu na Slovenskem statistične podatke

Tudi jaz bi prosila za statistične podatke o uporabi interneta v Sloveniji.

Spletni portal RIS vsebuje veliko statističnih podatkov o internetu v Sloveniji in uporabnikih interneta. Velik del podatkov izhaja iz raziskav RIS (predvsem o uporabnikih) del pa iz drugih virov.

Večino podatkov lahko najdete v ustreznih kategorijah Indikatorjev (>>). Vsaka kategorija vsebuje ustrezna RIS poročila in rezultate nekaterih drugih raziskav (Nove raziskave)

Prosim, pošljite mi statistične podatke o uporabi interneta v Sloveniji oziroma če je mogoče po statističnih regijah.

Hvala.

V zvezi s pridobivanjem podatkov si prosim poglejte:

Pogosta vprašanja in odgovore >>

Prosim za zadnje statistične podatke (grafično?) uporeba elektronskega bančništva,

Vse v zvezi s posredovanjem podatkov imamo vse lepo pojasnjeno v naši zbirki vprašanj in odgovorov.  Tam boste dobili vsa pojasnila v povezavi s posredovanjem podatkov iz kateregakoli RIS poročila.

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF