RIS poročila

Naslov Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju
Avtor dr. Marija Breznik Močnik, dr. Maja Bogataj Jančič, dr. Matej Kovačič, mag. Aldo Milohnić
Leto 2008
Uvod

Avtorsko pravo je sistem pravnih pravil, katerih primarni cilj je spodbujanje ustvarjanja literarnih in umetniških del. Večni izziv avtorskega prava je, kako določiti, kje se končajo izključne pravice in se začne prost javni dostop. 2 Digitalna tehnologija, še posebej internet, ki je s svojo digitalno, interaktivno in razdrobljeno medmrežno arhitekturo drastično spremenil dinamiko in ekonomiko kopiranja, 3 še dodatno obremenjuje že tako problematično in rahlo ravnotežje med lastninskimi interesi nad avtorskimi deli na eni strani in javnim dostopom do teh del na drugi.

Povzetek

Skoraj 70 % anketiranih ima CD zapisovalnik kot računalniško enoto za reproduciranje bodisi doma bodisi v službi, 12 % jih ima zapisovalnik kot samostojno enoto, petina pa nima ničesar od tega. Več kot polovica jih ima DVD zapisovalnik kot računalniško enoto, 13 % samostojni DVD zapisovalnik, skoraj tretjina pa ne enega ne drugega, ugotavlja Mirovni inštitut. enega ne drugega, ugotavlja Mirovni inštitut.

Skoraj 60 % kupuje CD, malo več kot polovica DVD in manj kot sedem % MD zapisovalnik. Tistih, ki kupujejo več kot deset CD-jev na mesec, je skoraj 14 %, več kot deset DVD-jev pa skoraj šest odstotkov.

Daleč najpogosteje anketiranci presnemavajo svoja lastna dela. Po deležu kopiranih del sledi presnemavanje avtorskih del s P2P omrežij, med katerimi je velik delež maloštevilnih posameznikov, šest odstotkov vseh anketiranih, ki takih del prekopirajo več kot 40 na mesec.

Več kot polovica anketiranih uporablja računalnik, doma ali pa v službi. Ugotovitve ankete so nekoliko manj ugodne kakor podatki, ki jih navaja že omenjena raziskava Eurostata za Slovenijo, po kateri naj bi imelo 65 % slovenskih gospodinjstev računalnik, več kot polovica pa internetni priključek.

Anketiranje fizičnih uporabnikov je potekalo septembra in oktobra leta 2007 na Centru za raziskovanje javnega mnenja pri FDV. Telefonska anketa je zajela skupaj 795 anketirancev (v vzorcu jih je bilo 2100).

Vprašanja, na katera odgovarja poročilo

Poročilo se osredotoča predvsem na obseg in naravo kopiranja lastnih in avtorsko zaščitenih del v digtalni obliki.

 

Print
Tema: Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju

Dober dan mene zanimajo avtorske pravice v digitalnem svetu in želel bi vedet koliko stanejo, če želiš zaščitit vse kar se da zaščitit kot avtorsko delo, saj vem da se vse ne da zaščitit, kajti imam idejo, ki se gre o video oglaševanju v svetovnem merilu, zato mi prosim pošljite primer kako opisat vse točke in kaj bi še potreboval, da se zaščitim na digitalnem trgu.

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF