Naslov Ali bi nam lahko posredovali določen podatek ali analizo?

Glavnina gradiva je on-line na strani RIS in je javno dostopna, nekatera poročila pa so na voljo le naročnikom.

Pogosto je potrebno zgolj pregledati poročila, kjer se potencialno skriva informacija, ki jo iščemo. Kar je on-line, je on-line, dodatnih gradiv zaenkrat ne posredujemo oz. jih posredujemo pod običajnimi pogoji takšnih storitev.

Zahtevkov s strani študentov in drugih uporabnikov bistveno preveč in nimamo sredstev, da bi jim lahko kakorkoli ustregli.

Za morebitne dodatne poizvedbe in analize se zato obračunajo stroški dela osebe, ki dodatno gradivo pripravi oziroma izvede analizo.

Datum 01.01.2009
Print