Naslov Bi lahko v okviru projekta RIS za nas opravili manjšo analizo vaših podatkov?

V primeru lastne radovednosti projekt RIS občasno ustreže prošnjam za sodelovanje v raziskavi ali dodatno analizo obstoječih podatkov.

Manjše analize - npr. dodatne krostabulacije - lahko zainteresirani izvedejo neposredno s katerim od sodelujočih študentov.

Vloge za večje analize pa lahko naslovijo na projekt RIS. Obravnavane bodo podobno kot v drugih javnih institucijah, ki razpolagajo z obsežnejšimi datotekami, npr. Center za javno mnenje FDV ali Statistični urad RS.

Datum 01.01.2009
Print