Naslov Kako do poročil, za katera so na internetu le povzetki ali izvlečki?

Glavnina poročil je dostopna on-line na strani RIS. Nekatere redke raziskave za konzorcija podjetij - naročnikov pa so dve leti dostopne le naročnikom. Izjemoma se lahko z njihovim dovoljenjem tudi te podatke posreduje za potrebe akademskega raziskovanja.

Seveda pa lahko postanete naročnik >>

Datum 01.01.2009
Print