Naslov Testiranje uporabniške prijaznosti na primeru izobraževalnega portala Educanext
Avtor Kocjan-Stjepanović Tanja; Arh Tanja; Debevc Matjaž; Jerman-Blažič Borka;
Leto 2005
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 01.12.2005
Povzetek

Testiranje uporabniške prijaznosti je ključnega pomena za interakcijo med človekom in računalnikom. Je splošni princip preverjanja kvalitete uporabniškega vmesnika in predstavlja temelj za določitev njegove kvalitete. V prispevku je prikazana metodologija merjenja in testiranja uporabniške prijaznosti SUMI (ang. Software Usability Measurement Inventory) na primeru izobraževalnega portala EducaNext. Analiza in testiranja so bila izvedena v okviru e-izobraževanja in usposabljanja na področju čezmejnega sodelovanja v podporo učinkovitejšemu vodenju in poslovanju malih in srednjih podjetij, lokalnih skupnosti ter brezposelnih v obmejni regiji Slovenije in Avstrije.

Ključne besede

testiranje uporabniške prijaznosti, metoda SUMI, e-izobraževanje in usposabljanje, izobraževalni portal EducaNext

Print