Naslov Projekt MOP - Merjenje oglasnega prostora

<< Obiskanost strani

O projektu MOP

Lestvica obiskanosti projekta MOP temelji na podatkih o obiskih, ki jih prostovoljno mesečno pošiljajo upravljavci posameznih spletnih mest. Projekt uporablja najbolj pogosto metodo merjenja statistike obiskanosti spletnih mest, Google Analytics.

Na podlagi avtomatskega izvoza podatkov iz Google Analytics in avtomatskega pošiljanja XML datotek po elektronski pošti se tvorijo obdelani podatki o obiskovalcih, obiskih in ogledih za vsak spletni projekt, ki brezplačno sodeluje v MOP. Zbrani podatki lahko koristijo pri načrtovanju oglaševalskih akcij po terminu in dometu, ki se zdi najbolj ustrezen.

Različnost metodlogij

Če podatke o obiskanosti primerjamo z raziskavama MOSS in RIS opazimo, da prihaja do določenih odstopanj, saj je število obiskovalcev glede na MOP določenih primerih lahko znatno večje. Pri pojasnjevanju teh razlik lahko izpostavimo različnost metodologij.

Medtem ko MOP podatke pridobiva s pomočjo orodja Google Analytics, pa MOSS temelji na kombinaciji treh pristopov, platformi gemiusTraffic ter spletni in telefonski anketi. Podatki projekta MOP so osnovani na tehnični meritvi, ki ni korigirana z drugimi pristopi, zato je težje prepoznati, da gre za istega uporabnika, če posamezniki do določene strani dostopajo iz različnih računalnikov.

MOP podatki o obiskanosti

Pretekle primerjave projekta MOP z ostalimi raziskavami

Vir: MOP.si

Vir MOP
Datum 01.01.2010
Print