Naslov MOSS junij 2010

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je junija 2010 merila doseg 117 spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.085.574 različnih slovenskih obiskovalcev in 851.317 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk v starosti od 10 do 75 let. Junija je bilo število obiskovalcev med vikendi za 39 % nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v juniju 2010 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50 % doseg. Portal je junija obiskalo 635.242 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 55,6 %.

Sledi iskalnik Najdi.si, ki je beležil 453.729 obiskovalcev in 39,7 % doseg v populaciji. Portal 24ur.com tako ostaja edino spletno mesto z več kot pol milijona različnih slovenskih obiskovalcev od 10 do 75 let.

Informativni portal Siol.net, ki se navadno uvršča na 3. mesto, v junijski meritvi zaradi prenove strežnika ni sodeloval. Tretji je zato portal Rtvslo.si si (427.484 obiskovalcev). S 352.119 obiskovalci sledi spletni oglasnik Bolha.com, portal Zurnal24.si pa se s 318.622 obiskovalci uvršča na 5. mesto.

Med spletne strani z največ obiskovalci sodijo še Itis.si (287.983), Zadovoljna.si (266.085), Avto.net (251.821), Enaa.com (229.108) in Vizita.si (223.983).

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Junija 2010 je bilo v slovenski populaciji 67 % mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.142.709 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS, 30.6.2009).

Vseh 117 merjenih strani pokriva 95 % slovenskega spletnega trga, kar odraža 1.085.574 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,4 % tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno in 31,4 % vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden znaša 12,7 %, ostali (2,5 %) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55 % moških in 45 % žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 35 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27 %), od 25 do 39 let (35 %), od 40 do 75 let (38 %).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, julij 2010

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 21.07.2010
Print