Naslov Mobilna in fiksna telefonija v 2. četrtletju 2010

V Sloveniji se je skupni promet mobilne telefonije v 2. četrtletju 2010 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 povečal za 5,3%, piše SURS.

Mobilna telefonija: nenehno naraščanje uporabnikov zastalo

Dvig prometa mobilne telefonije glede na 2. četrtletje 2009 so povzročili predvsem klici v domačih omrežjih. Ti so se glede na opazovano obdobje povečali za 5,5%, medtem ko se je mednarodni promet povečal za 0,6%.

Nenehno naraščanje števila vseh uporabnikov mobilnega omrežja je v drugem četrtletju 2010 zastalo. Število zasebnih uporabnikov je komaj zaznavno upadlo, število poslovnih uporabnikov pa se je povečalo. Ti so številčno pomenili petino vseh uporabnikov, v prometu, izvirajočem iz mobilnih omrežij, pa so ustvarili skoraj tretjinski delež.

Število poslanih SMS sporočil vseskozi narašča, saj je bilo že v prvih 6 mesecih 2010 poslanih približalo toliko SMS sporočil kot v celotnem letu 2008. Veliko večino (90%) SMS sporočil so poslali zasebniki. Povprečni zasebni uporabnik je v 2. četrtletju 2010 poslal 165 SMS sporočil, povprečni poslovni uporabnik pa 74.

Fiksna telefonija: 8,7% upad skupnega prometa

Skupni promet fiksne telefonije je v 2. četrtletju 2010 glede na enako obdobje leta 2009 upadel za 8,7%. Sodeč po teritorialni usmerjenosti klicev je domači promet v vsaki od časovnih primerjav upadel vsaj za 6%. V polletni primerjavi je bil mednarodni promet nekoliko boljši od domačega, vendar ne dosega obsega prometa iz 1. polletja 2009.

Kljub krčenju telefonskega prometa s fiksnih lokacij se je število priključkov na teh lokacijah znova povečalo. Konec junija 2010 jih je bilo v uporabi za 2% več kot ob koncu marca. Delež fiksnih priključkov se je povečal samo zaradi večjega števila priključkov VoIP, ki predstavljajo že 37% vseh priključkov na fiksnih lokacijah, raba klasičnih telefonskih priključkov pa se je ponovno zmanjšala.

Vir: Lipovšek, Vida. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 2. četrtletje 2010 - končni podatki. Stat.si, 20.9.2010

Vir slike: Lol.ba

Vir SURS
Datum 15.10.2010
Print
Tema: Mobilna in fiksna telefonija v 2. četrtletju 2010

545445