Naslov MOSS november 2010

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v novembru 2010 merila doseg 122 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.183.398 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 863.988 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk.

Dosegi v novembru 2010 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Portal je novembra obiskalo 698.967 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 56,1%.

Portal Siol.net je novembra obiskalo 523.118 obiskovalcev, njegov doseg v populaciji pa je znašal 42%. Siol.net je poleg portala 24ur edino spletno mesto, ki je v novembru beležil več kot pol milijona različnih obiskovalcev.

Iskalnik Najdi.si se s 489.193 obiskovalci in 39,3% dosegom uvršča na 3. mesto. Portal Rtvslo.si je četrti in je beležil 454.860 obiskovalcev ter 36,5% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se s 424.408 obiskovalci in 34,1% dosegom nahaja na 5. mestu.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (388.048 obiskovalcev; 31,2% doseg), Itis.si (367.616; 29,5%), Zadovoljna.si (365.104; 29,3%), Avto.net (328.335; 26,4%) in Cekin.si (308.080; 24,7%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Novembra 2010 je bilo v slovenski populaciji 73% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.245.682 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 122 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.183.398 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,7% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno in 31,9% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12%, ostali (2,4%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (34%), od 40 do 75 let (40%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, december 2010

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 24.12.2010
Print