Naslov Po Wikipediji brska 53% ameriških uporabnikov interneta

V maju 2010 si je pri iskanju informacij z Wikipedijo pomagalo 53% uporabnikov interneta v ZDA, kar je 17 odstotnih točk več kot februarja 2007, ko je omenjeno spletno enciklopedijo obiskovalo 36% ameriških uporabnikov interneta, piše Pew Internet.

Eden od poglavitnih dejavnikov uporabe Wikipedije je izobrazba, saj jo uporablja 69% ameriških uporabnikov interneta z vsaj univerzitetno izobrazbo. Ta delež med uporabniki z višješolsko izobrazbo znaša 52%, med tistimi, ki so končali srednjo šolo, pa 41%.

Uporaba Wikipedije je bolj razširjena v gospodinjstvih z višjimi dohodki in med mlajšimi. Uporablja jo 62% polnoletnih uporabnikov interneta, ki so mlajši od 30 let, medtem ko v starostni skupini nad 65 let delež uporabnikov Wikipedije znaša le 33%.

Pomembno vlogo igra tudi način dostopa do interneta. Wikipedijo uporablja 59% tistih, ki do interneta dostopajo prek širokopasovne povezave, in 26% uporabnikov ozkopasovnega dostopa.

Pri primerjavi Wikipedije z drugimi splošnimi internetnimi storitvami se izkaže, da je omenjeno enciklopedijo uporablja večji delež uporabnikov kot takojšnje sporočanje (47%). Vseeno pa Wikipedija med ameriškimi uporabniki ni tako razširjena kot uporaba socialnih omrežij (61%) in spletnih video portalov, npr. YouTube (66%).

Poročilo (pdf, en) >>

Vir: Zickuhr, Kathryn in Lee Rainie. Wikipedia, past and present. Pewinternet.org, 13.1.2011

Vir slike: Wikipedia

Datum 26.01.2011
Print
Tema: Po Wikipediji brska 53% ameriških uporabnikov interneta

Ta podatek je nekoliko presenetljiv, saj PEW v svojem zadnjem poročilu navaja nekoliko drugačne številke (http://pewinternet.org/Static-Pages/Trend-Data/Online-Activities-Daily.aspx) - po teh podatkih, naj bi na wikipedii poivedovalo 17% rednih upor. interneta?!