Naslov MOSS februar 2011

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v februarju 2011 merila doseg 109 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.191.289 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 905.171 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. V februarju je bilo število obiskovalcev med vikendi za 30% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v februarju 2011 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Portal je februarja obiskalo 674.967 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 53,8%.

Portal Siol.net je februarja obiskalo 504.760 obiskovalcev, njegov doseg v populaciji pa je znašal 40,3%. Siol.net je poleg portala 24ur edino spletno mesto, ki je v februarju beležilo več kot pol milijona različnih slovenskih obiskovalcev.

Iskalnik Najdi.si se s 469.238 obiskovalci in 37,4% dosegom uvršča na 3. mesto. Portal Rtvslo.si je četrti in beleži 461.915 obiskovalcev ter 36,8% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se s 442.856 obiskovalci in 35,3% dosegom nahaja na 5. mestu.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (378.267 obiskovalcev; 30,2% doseg), Itis.si (351.851; 28,1%), Zadovoljna.si (344.238; 27,5%), Avto.net (342.785; 27,3%) in Vizita.si (311.293; 24,8%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Februarja 2011 je bilo v slovenski populaciji 73% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.253.988 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 109 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.191.289 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,2% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 32% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,6%, ostali (2,1%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27%), od 25 do 39 let (32%), od 40 do 75 let (42%).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, marec 2011

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 28.03.2011
Print