RIS poročila

Naslov PC in mobilna raba interneta
Leto 2006
Povzetek

Poročilo temelji na telefonski raziskavi (n=607), izvedeni septembra 2006 ter na nekaterih drugih virih (SURS, EUROSTAT, EUROBAROMETER). Z 47,5 % mesečnih uporabnikov interneta v celotni populaciji je Slovenija malenkost pod ravnjo srednjega scenarija iz RIS-ove projekcije o uporabnikih interneta iz leta 2002, ki je za leto 2006 predvidel približno 48 % mesečnih uporabnikov interneta. Po podatkih Eurostata, Slovenija kljub hitri rasti ostaja na povprečju EU25 glede števila uporabnikov interneta s 47 % tedenskih uporabnikov. Letna rast deleža uporabnikov interneta (posameznikov, ki so že uporabljali internet) se je umirila in znaša 7 %, letna rast mesečnih uporabnikov interneta pa je 15 %. Na podlagi letne rasti uporabnikov interneta, je bil ocenjen delež PC uporabnikov interneta za april 2007, ki v celotni populaciji znaša 50 %. Ocenjujemo, da je bilo septembra 2006 skupno okoli 1.200.000 oseb, ki so že uporabljale internet v celotni populaciji. Samo 20 % oseb v populaciji 12 do 65 let je takšnih, ki interneta ne uporabljajo in tudi ne razmišljajo o njegovi uporabi.

  Glavne ugotovitve:

  • 46 % oseb v populaciji 12 do 65 let ne uporabljata interneta, 36 % je samo PC uporabnikov interneta, 13 % jih uporablja PC in mobilni dostop do interneta, 5% pa samo mobilni dostop do interneta. Pri tem mobilni dostop definiramo kot mesečno uporabo vsaj ene od naslednjih storitev: uporaba e-maila, Planeta, VodafoneLive ali drugih WAP strani prek mobilnega telefona.
  • On-line kazino, igralnice vsaj občasno obiskuje 24.300 oseb, on-line stavnice pa 89,100 oseb v populaciji od 12 do 65 let.
  • Najpogostejši nameni uporabe  interneta so samoizobraževanje (57 %), izmenjava datotek preko P2P omrežij (44 %) in internetna telefonija (16 %), pri čemer v slednjem prihaja do razmeroma visokih razlik med raziskavama RIS in SURS.
  • Poznavanje primerov zlorab  na internetu med mesečnimi uporabniki interneta od leta 1998 v relativnem smislu ostaja na približno enakem nivoju, v absolutnem smislu pa se je zaradi rasti števila uporabnikov interneta poznavanje večine primerov zlorab povečalo. Poznavanje primerov zasvojenosti z internetom je v letu 2006 v primerjavi z letom 2004 naraslo v relativnem in absolutnem smislu.
  • Skrb glede varnosti na internetu med mesečnimi uporabniki interneta med leti 2001 in 2006 narašča (ocene na lestvici 1 do 5, in sicer leta 2001- 3.1; 2002 - 3.2; 2004 - 3.3; 2006 - 3.4), stroški uporabe interneta pa mesečnim uporabnikom predstavljajo vse manjšo omejitev pri njegovi uporabi (leta 2001 - 3.2; 2002 - 2.5; 2004 - 2.3; 2006 - 2.2).

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF