RIS poročila

Naslov Uporaba interneta: Primerjava gospodinjstev Slovenija - EU 2002/1 (FlashEurobarometer)
Leto 2002
Povzetek

Rezultati primerjave temeljijo na dveh telefonskih raziskavah, ki sta potekali v juniju 2002: Flash Eurobarometer, opravljenih na reprezentativnem vzorcu držav članic EU (anketiranih je bilo 2.000 oseb v vsaki državi članici EU) in slovenski raziskavi RIS (anketiranih je bilo okoli 1.500 oseb). Analiza se nanaša na uporabnike interneta v starosti 15 let in več. Kljub metodološkim težavam, ki otežujejo primerjave, lahko izpostavimo naslednje:

 • Zaostanek Slovenije pri gospodinjstvih, ki dostopajo do interneta (36 %: 40 %), je nižji od zaostanka pri uporabi interneta, saj je povprečje za EU 51 %, medtem ko je za Slovenijo 35 %.
 • Ni večjih razlik med Slovenijo in EU pri dostopu: gospodinjstev do interneta prek namiznega računalnika (SLO-95 %: EU-92 %), mobilnega telefona (SLO-2 %: EU-4 %), digitalne televizije in konzole za igre (SLO-1 %: EU-2 %), do interneta od doma prek modema (SLO-71 %: EU-72 %), ISDN (SLO-17 %: EU-16 %), kabelskega dostopa (SLO-7 %: EU-7 %) ter prek mobilne povezave (SLO-2 %: EU-4 %), razlike pa obstajajo pri dostopu do interneta od doma prek ADSL (SLO-2 %: EU-10 %) in pri dostopu gospodinjstev do interneta prek prenosnega računalnika (SLO-4 %: EU-14 %).
 • Slovenija se nahaja pod povprečjem EU na področju osebne uporabe interneta:
  • v deležu uporabnikov interneta, ki uporabljajo internet tudi od doma (SLO-64 %: EU-71 % uporabnikov interneta),
  • v deležu uporabnikov interneta, ki uporabljajo internet iz drugih lokacij kot so knjižnice, cybercafeji, od prijateljev in podobno (SLO-26 %: EU-51 % med uporabniki interneta),
  • e-bančništva (SLO-18 % : EU-31 %) ter e-nakupovanja (SLO-21 %: EU-35 %),
  • ni pa večjih razlik glede uporabe interneta na delovnem mestu (SLO-34 %: EU-38 %).
 • Slovenija pa se nahaja nad povprečjem EU na področjih:
  • uporabe interneta na poti z mobilnim telefonom (SLO-13 %: EU-8 % med uporabniki interneta),
  • uporabe interneta za pošiljanje in prejemanje e-pošte (SLO-87 %: EU-79 % uporabnikov interneta),
  • uporabe interneta za iskanje splošnih informacij (SLO-87 %: EU-74 %),
  • kljub nekoliko drugačnemu vprašanju se nakazujejo tudi velike razlike pri uporabi interneta za izpopolnjevanje ali izobraževanje (razmerje SLO-77 %: EU-46 %).
  • V Sloveniji je problematika varnostnih problemov interneta bistveno bolj pereča kot v EU, enako velja tudi za problematiko nezaželenih reklamnih sporočil (spam).

 

Print