Naslov RIS: obiskanost 2007 - Wikipedia in YouTube med prvih deset

Objavljeno je končno poročilo  RIS - Spletna obiskanost 2007 na osnovi  telefonske raziskave v oktobru 2007.  Rezultati kažejo, da je še vedno najbolj obiskan Google.com, sledita pa Najdi.si in 24ur.com.

Preglednica 1: Mesečni doseg spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta  v populaciji 10-75 let (vir: RIS Spletna obiskanost in oglaševanje na internetu 2007)

 

 

Mesečni doseg med mesečnimi uporabniki interneta

Mesečni doseg med tedenskimi uporabniki interneta

Mesečni doseg v populaciji

absolutno število mesečnih obiskovalcev N

(v 1.000)

1

Google*

84%

88%

55%

930

2

Najdi.si

75%

78%

50%

837

3

24ur.com

60%

63%

40%

670

4

Microsoft**

53%

57%

35%

592

5

Bolha

44%

46%

29%

491

6

Siol.net

38%

41%

25%

424

7

Yahoo.com

38%

40%

25%

424

8

YouTube.com

38%

41%

25%

424

9

RTV Slovenija

35%

38%

23%

391

10

Wikipedia***

33%

39%

22%

368

* združeno Google.com in Gmail.com

** združeno Hotmail, Microsoft, MSN, Windows Live.

*** strani Wikipedia ali Wikimedia v angleščini, Wikipedia v slovenščini

Predhodne raziskave so pokazale da so razlike v relativnem deležu obiskanosti med populacijama 10 do 75 let in 12 do 65 let zanemarljive, zato meseni dosegi spletnih strani veljajo tudio za populacijo 12 do 65 let.

Največ slovenskih mesečnih uporabnikov interneta torej obiskuje Google. Med mesečnimi uporabniki interneta predstavlja njegov doseg 84 %. Glede na leto 2006 je svojo prednost v mesečnem dosegu pred Najdi.si povečal le še minimalno in statistično neznačilno. Podrobna analiza pa pokaže, da so razmere precej drugačne v pogledu tedenskega in dnevnega dosega.

Na drugem mestu je s 75 % deležem Najdi.si, ki je vodilni med slovenskimi spletnimi stranmi. S 60 % deležem mu sledi 24ur.com, kot najvišje uvrščena informativna stran. Delo, kot najvišje uvrščena spletna stran slovenskih dnevnikov, ima doseg 22 %. 

Prvič sta se med 10 najbolj obiskanih strani uvrstila tudi YouTube.com, ki ima doseg 38 % in Wikipedia, ki ima doseg 33 %.  Dodajmo, da ima tudi MojVideo.si, ki je YouTube.com sorodna slovenska stran, razmeroma visok - čeprav se ne uvršča med top 10 - mesečni doseg  (17 %).

Preglednica 2: Povečanje mesečnega dosega spletnih strani za 10 strani z največjim dosegom v letu 2007 (vir: RIS Spletna obiskanost in oglaševanje na internetu 2007, RIS Spletna obiskanost 2006, lasten izračun)

Spletna stran

Absolutno

število

mesečnih

obiskovalcev

2007

(v 1.000)

Absolutno

število

meseènih

obiskovalcev

2006

Sprememba

(v 1.000)

Sprememba

(%)

Google 930 718 212 30
Najdi.si 837 646 191 30
24ur.com 670 467 203 43
Microsoft 592 338 254 75
Bolha 491 327 164 50
Siol.net 424 309 115 37
Yahoo 424 334 90 27
YouTube.com 424

.

.

.

RTV Slovenija

391 259 132 51
Wikipedia 368  . . .

Zgornja preglednica kaže rast absolutne obiskanosti, ki vključuje tako povečani doseg kot tudi naraščanje števila uporabnikov. Po podatkih RIS je mesečno število uporabnikov v  obdobju 2006 - 2007 naraslo od 950.000 na 1.040.000. Dodati velja, da metodologija telefonskih anket število uporabnikov nekoliko precenjuje. Po podatkih Statističnega urada je bilo namreč povečanje mesečnih uporabnikov od 900.000 na 927.000.

Microsoft (združene vse spletne strani) je v letu 2007 očitno zabeležil največjo rast dosega, in sicer 75%.  Visoko rast dosega so imeli še RTV Slovenija (51%), Bolha (50%) in 24ur.com. Google, Najdi.si in Yahoo so povečali doseg v nekoliko manjši meri. Razlika med Google.com in Najdi.si v mesečnem dosegu pa je razmeroma stabilna in znaša okoli 93.000 mesečnih obiskovalcev.

Slika 1: Spletne strani z največjim dosegom (vir: RIS Spletna obiskanost in oglaševanje na internetu 2007)  

 

 

 

 

Glede na leto 2006 večjih sprememb v vrstnem redu med stranmi z največ dosega ni.

V zgornjem grafu nista prikazana YouTube in WIkipedia, ki se med prvih 10 pojavljata prvič. YouTube je očitno zelo priljubljen vir zabave, ki postaja s širjenjem širokopasovnega dostopa tudi vedno bolj dostopen. Wikipedija je očitno tudi pri nas zelo razširjen vir informacij, kar gre pripisati predvsem velikemu obsegu slovenske Wikipedie. Slovenska različica sama ima namreč 32 % doseg med mesečnimi uporabniki interneta, medtem ko ima angleška različica le 24 % doseg in ne prispeva bistveno k skupnemu dosegu (33 %).

Seveda je pri primerajveh z drugimi meritvami potrebno upoštevati metodološke specifičnosti telefonskih anket.

Poročilo o spletni obiskanosti  RIS Spletna obiskanost 2007.

Druge povezave:

Datum 06.05.2008
Print