RIS poročila

Naslov Vlaganja v IKT - podjetja: RIS 2005
Leto 2005
Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa RIS 2005 nadaljuje standardne ankete RIS od 1996. Izvedena je bila med 713 slovenskimi podjetji v juniju 2005. Odgovarjali so vodje informatike ali direktorji. Stopnja odgovora za velika podjetja znaša 50%, za srednja 52%, za majhna 37% ter za mikro 33% (vsake velikosti podjetij je v vzorcu okoli četrtina).

Povzetek:

  • Podjetja so v obdobju 2003 - 2005 največji delež svojih vlaganj v IKT usmerila v vzpostavitev in prenovo informacijskih sistemov (34%). Sledijo nakup in razvoj programske opreme (25%) ter nakup IT opreme (15%);
  • Mikro podjetja so največji delež vlaganj usmerila v programsko opremo, majhna srednja in velika podejtja pa v vzpostavitev in prenovo informacijskih sistemov;
  • Podjetja z višjimi skupnimi vlaganji v povprečju usmerjajo večji delež teh vlaganj v informacijske sisteme ter programsko opremo, manjši delež pa v IT opremo;
  • Zadovoljstvo z vlaganjem v IKT narašča z višino vlaganj in je vseeno nekoliko nizko, saj pri najvišjih vlaganjih doseže zgolj oceno 3,8 na lestvici od 1 do 5, pri majhnih vlaganjih pa sploh ne izkazuje jasne pozitivne ocene (3,0). Ocena zadovoljstva je najnižja v majhnih podjetjih (3,4) v mikro podjetjih dosega oceno 3,5, v srednjih in velikih podjetjih pa 3,6;
  • V podjetjih, ki so IKT vložila več sredstev, opažamo konsistentno večje organizacijske spremembe kot posledico vlaganj.

 

Print