RIS poročila

Naslov Podjetja 2002: ugled podjetij
Leto 2002
Povzetek

Podatki temeljijo na vsakoletni telefonski anketi RIS med slovenskimi  podjetji v novembru/decembru 2002. Podjetja so bila obravnavana v štirih velikostnih skupinah. Samostojni podjetniki (s. p.) so bili v anketi izvzeti. Osnovne ugotovitve so naslednje:

-        Na najviše mesto ugleda med podjetji s področja mobilne telefonije se je uvrstila Nokia, sledi Ericsson in Mobitel, potem pa ostali domači operaterji.

-        Pri merjenju ugleda tujih računalniških podjetij sta se najviše uvrstili podjetji Hewlett-Packard oziroma Compaq, sledi Oracle, SAP, Fujitsu Siemens. Dodajmo, da smo ugled IBM-a in Microsofta tokrat izjemoma merili zgolj kot ugled domačih podjetij.

-        Povprečne ocene domačih računalniških podjetij so pozitivne (višje od ocene 3), vendar pa so anketirani slovenskim podjetjem praviloma pripisovali nekoliko nižje ocene kot tujim.

-        Med naštetimi domačimi podjetji kot najbolj ugledno podjetje ocenjujejo Hermes Softlab ter Microsoft Slovenija in IBM Slovenija, sledijo Siol, SRC Computers, Amis, Telemach, Halcom, Iskratel in Telekom Slovenije, Voljatel, Zaslon,...

-        Z velikostjo podjetja narašča predvsem ugled podjetij Oracle, SAP, SRC Computers in Voljatel.

-        V primerjavi z letom 2000 je najbolj padla povprečna ocena ugleda Hermes Softlaba v vseh kategorijah velikosti podjetij, vendar je kljub temu še vedno najbolj ugledno slovensko podjetje. Anketirani pa so tokrat bistveno višje ocenjevali predvsem Siol (velika, srednja in majhna podjetja). Vsem podjetjem razen Siolu je nekoliko ugled padel. Ugled Siola raste, čeprav je še vedno razmeroma nizek.

-        Lestvica podjetij, na katera slovenska podjetja najprej pomislijo, ko gre za razvoj aplikacij na internetu, je stabilna. Večje spremembe beleži le IBM in Netscape.

-        Ko gre za varnost podatkov v internetu, pa podjetja najprej pomislijo na lastne kadre (42 %) in na svojega ponudnika (36 %) dostopa, pa tudi na nekatera specializirana podjetja.

-        V povprečju se strinjanje s trditvijo, da monopol Microsofta na področju operacijskih sistemov zavira hitrejši razvoj računalništva, narašča, predvsem v velikih podjetjih. Podobno velja za trditev, da monopol Telekoma ogroža optimalen razvoj interneta v Sloveniji.

Print