RIS poročila

Naslov Digitalni razkorak 2010
Kazalo

KLJUČNE UGOTOVITVE    2

KAZALO VSEBINE    4

1.    METODOLOGIJA    7

2.    MOBILNA IN STACIONARNA TELEFONIJA    9

2.1.    Mobilna telefonija    9

2.1.1.    Uporabniki mobilnega telefona    10

2.1.2.    Neuporabniki mobilnega telefona    13

2.2.    Stacionarna telefonija    16

2.3.    Primerjava rabe stacionarnega in mobilnega telefona    17

3.    DOSTOP DO INTERNETA    19

3.1.    Podatki RIS 2009    19

3.2.    Podatki SURS 2009    21

4.    (NE)RABA INTERNETA    24

5.    (NE)RABA RAČUNALNIKA    26

6.    SOCIO-DEMOGRAFSKA PRIMERJAVA SKUPIN (NE)UPORABNIKOV INTERNETA    28

7.    UPORABNIKI INTERNETA    31

7.1.    Elektronska pošta    32

7.2.    Pomoč pri rabi interneta    34

7.3.    Razlogi za to, da gospodinjstva nimajo širokopasovne povezave do interneta – SURS 2009    37

8.    NEKDANJI UPORABNIKI INTERNETA    39

9.    NEUPORABNIKI INTERNETA    45

9.1.    Neuporabniki 2010    45

9.1.1.    Splošna analiza pomembnosti ovir    45

9.1.2.    Demografska analiza pomembnosti ovir    48

9.2.    Skupine neuporabnikov – RIS 2010    54

9.3.    Neuporabniki skozi čas    60

9.4.    Časovna primerjava pomembnosti ovir med neuporabniki interneta    63

9.4.1.    Splošna analiza pomembnosti ovir    63

9.4.2.    Pomembnost ovir glede na spol    67

9.4.3.    Pomembnost ovir glede na starost    71

9.4.4.    Pomembnost ovir glede na izobrazbo    76

10.    PRIMERJAVA NEKDANJIH UPORABNIKOV IN NEUPORABNIKOV INTERNETA    82

10.1.    Primerjava razlogov za prenehanje oz. neuporabo    82

10.2.    Primerjava načrtovanja (ponovne) uporabe    83

11.    POSREDNI UPORABNIKI    85

12.    PRILOGE    89

12.1.    Opis vzorca    89

12.2.    Izpis razlogov za prenehanje uporabe mobilnega telefona (neuporabniki mobilnega telefona)    90

12.3.    Izpis razlogov za prenehanje uporabe interneta (nekdanji uporabniki)    90

12.4.    Primerjava primerjanih ovir med nekdanjimi uporabniki in neuporabniki    92

KAZALO TABEL    93

KAZALO SLIK    95

 

Print