ris-1996-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: maj-junij, 1996

Enota: podjetja

Št. enot: 2.353

Anketiranje: po pošti

Izvajalec: FDV

Poročila: #2

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik
: /Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.